Zespół Szkół Prywatnych "Szkoła jak Dom"

Katowice, ul. Witosa 18
Domowe PrzedszkolePrywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak Dom"Prywatne Gimnazjum "Amicus"Prywatne Liceum Ogólnokształcące im Melchiora Wańkowicza w Katowicach. Nasza placówka stwarza uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Posiadamy certyfikaty: "Szkoły z klasą", certyfikat jakości ISO 9002. Uzyskalismy wszystkie sprawności: LEGO, COGITO, AGO programu organizowanego przez Gazetę Wyborczą, a także zgłosiliśmy naszą placówkę do konkursu Śląska Szkoła Jakości (patronat Śląskiego Kuratora Oświaty).Bierzemy udział w Międzynarodowym programie Socrates Comenius, w szkole jest monitoring.Oferujemy naszym uczniom bardzo dobrą bazę sportową i dydaktyczną, min. nowoczesną pracownię komputerową (dostęp do internetu na każdym stanowisku), pracownię multimedialną, pracownie przedmiotowe, aulę ze sceną. Nauka języka polskiego, języków obcych, matematyki odbywa się na dwóch poziomach zaawansowania. W gimnazjum oraz liceum oferujemy naukę w klasach dwujęzycznych gdzie cz

zdjęcia

Zespół Szkół Prywatnych "Szkoła jak Dom", Katowice
Zespół Szkół Prywatnych "Szkoła jak Dom", Katowice
  • Zespół Szkół Prywatnych "Szkoła jak Dom", Katowice
  • Zespół Szkół Prywatnych "Szkoła jak Dom", Katowice