Transprzęt Zakład Usługowy Stanisław Głuszek

Skierniewice, Jana III Sobieskiego 32

Firma TRANSPRZĘST Stanisław Głuszek
oferuje:

  • rozbiórki i wyburzenia obiektów,
  • składowanie odpadów,
  • recykling odpadów porozbiórkowych,
  • usługi sprzętowe,
  • sprzedaż piasku, żwiru, czarnej ziemi,
  • sprzedaż kruszywa drogowego.

Zapraszamy do biura w Skierniewicach mieszczącego się przy ul. Jana III Sobieskiego 32.

zdjęcia

Transprzęt Zakład Usługowy Stanisław Głuszek, Skierniewice