Testa Expo S.C.

Dziekanów Leśny, Czerwonego Kapturka 42