STAKOM

Kowal, Jagiełły 19

OFERUJEMY szeroki asortyment usług kominiarskich.
Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych.
Przeglądy okresowe przewodów kominowych - kompleksowo.
Opiniowanie przewodów kominowych dla potrzeb gazowni.
Opiniowanie przewodów kominowych

zdjęcia

STAKOM, Kowal