Społeczna Akademia Nauk

Łódź, ul. Sienkiewicza 9
Historia Szkoła powstała w styczniu 1995 roku. W ciągu siedmiu lat przeszła drogę odniewielkiej szkoły biznesu do uczelni akademickiej. Obecnie kształci ponad8000 studentów. Zajmuje pierwsze miejsce w Łodzi w rankingu niepublicznychuczelni o profilu ekonomicznym tygodnika Polityka. Od 2000 roku posiadapełne uprawnienia magisterskie, które otrzymała jako pierwsza uczelnianiepubliczna w Łodzi. Kadra Uczelnia szczyci się wspaniałą kadrą naukową - 40 profesorów, wśród którychsą znakomite postaci świata nauki. To dzięki niej udało się nawiązaćwspółpracę z wieloma ośrodkami akademickimi za granicą, zorganizowaćkilkanaście konferencji naukowych, a także opracować nowoczesny systemkształcenia zgodny z programami renomowanych uniwersytetów europejskich. Wramach programu Sokrates-Erazmus studenci uczelni i jej pracownicywzbogacają swoją wiedzę w Madrycie, Cottbus, Perugii, Lizbonie.Przedstawicielami grona profesorskiego są: prof. zw. dr hab. AlicjaJaruga, prof. zw. dr hab. Łucja Tomaszewicz, pr

zdjęcia

Społeczna Akademia Nauk, Łódź
Społeczna Akademia Nauk, Łódź
Społeczna Akademia Nauk, Łódź
  • Społeczna Akademia Nauk, Łódź
  • Społeczna Akademia Nauk, Łódź
  • Społeczna Akademia Nauk, Łódź

podobne firmy