Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lębork, Węgrzynowicza 13