Rejonowy Związek Spółek Wodnych

Oława, 3 Maja 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie jest organem administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • zwalczanie chorób odzwierzęcych

  • przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oławie zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy