Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Cieszyn, Liburnia 2