Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Szydłowiec, Metalowa 7