Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Grójec, Mogielnicka 67

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • działania mające na celu zwalczanie chorób zwierząt

  • badanie zwierząt przeznaczonych do uboju i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grójcu zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu.