Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi

Tuchola, pl. Wolności 23

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tucholi działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W swoich działaniach skupia się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań laboratoryjnych. Za swój cel postawiła zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu stacji w województwie kujawsko-pomorskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej znajdziesz więcej informacji. Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.