Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku

Racławice, Rudnicka 13

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku to organ administracji niezespolonej, który nadzoruje zdrowie publiczne.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zwierząt przenoszonych na człowieka

  • badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli na przejściu granicznym

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu.