Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu

Międzyrzecz, os. Centrum 16

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu działa na obszarze województwa lubelskiego. W swojej działalności skupia się na edukacji społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z trzydziestu sześciu stacji w województwie lubelskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.