Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie

Działdowo, pl. Biedrawy 5

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie działa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Jej celem jest zadbanie o najwyższą jakość tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu jeden stacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie.

Do codziennych czynności, wykonywanych przez pracowników stacji należy nadzór nad warunkami:

  • higieny środowiska

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.