Posterunek Policji w Wierzbicy

Wierzbica, ul. Krasickiego 20

Wśród jednostek organizacyjnych policji posterunek jest najmniejszą. Posterunek Policji w Wierzbicy podlega pod Komendę Miejską Policji w Radomiu.

Zadania posterunku to m.in.:

  • obowiązki związane z prewencją

  • zadania z zakresu służby kryminalnej

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.