Posterunek Policji w Rejowcu

Rejowiec, ul. Parkowa 23

Najmniejsza jednostka organizacyjna w policji to właśnie posterunek. Posterunek Policji w Rejowcu podlega pod Komendę Miejską Policji w Chełmie.

Do zadań tutejszego posterunku należą m.in.:

  • obowiązki związane z prewencją

  • zadania służby kryminalnej

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.