Posterunek Policji w Pokrzywnicy

Pokrzywnica, ul. Jana Pawła II 1

Najmniejsza jednostka organizacyjna w policji to właśnie posterunek. Posterunek Policji w Pokrzywnicy podlega pod Komendę Powiatową Policji w Pułtusku.

Zadania posterunku to m.in.:

  • zadania prewencyjne

  • zadania służby kryminalnej

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.