Posterunek Policji w Liskowie

Lisków, ul. Ks. Blizińskiego 56

Posterunek jest najmniejszą jednostką organizacyjną policji. Posterunek Policji w Liskowie podlega pod Komendę Miejską Policji w Kaliszu /Komisariat Policji w Koźminku.

Tutejsza jednostka ma wśród zadań m.in.:

  • zadania z zakresu służby prewencyjnej

  • obowiązki związane ze sprawami kryminalnymi

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.