Posterunek Policji w Liniewie

Liniewo, ul. Wiśniowa 2

Wśród jednostek organizacyjnych policji posterunek jest najmniejszą. Posterunek Policji w Liniewie podlega pod Komendę Powiatową Policji w Kościerzynie.

Zadania posterunku to m.in.:

  • obowiązki związane z prewencją

  • obowiązki związane ze sprawami kryminalnymi

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.