Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Wieluniu

Wieluń, 18 Stycznia 24

Szkoła Policealna:

 • Skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura.​
 • Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku ministerialnym.
 • Po zdaniu egzaminu zawodowego, słuchacze otrzymują zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji.
 • Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie słuchacz otrzymuje dyplom technika, wraz z suplementem w języku angielskim.
 • Nauka odbywa się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co drugi tydzień.
 • Cykl nauki trwa od roku do 2 lat.
 • Podczas nauki słuchacze są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej, w wymiarze określonym w programie nauczania.

podobne firmy

 • Logo firmy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Wieluniu
  Wieluń, 18 Stycznia 24
 • Logo firmy Szkoły dla Dorosłych "EDUKATOR" w Wieluniu
  Wieluń, 18 Stycznia 24