Parafia Rzym.-Kat. Pw.Świętej Barbary

Libiąż, ks. Pieli 11