Narodowe Archiwum Cyfrowe

Warszawa, Stefana Hankiewicza 1

Jedno z trzech polskich archiwów centralnych. Przechowuje materiały wizualne, zdjęcia i filmy.