Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Zadania Inspektoratu to m.in.:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.