Kuratorium Oświaty w Warszawie

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 32

Kuratorium Oświaty w Warszawie jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.