Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Rzeszów, Grunwaldzka 15

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.