Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Poznań, Kościuszki 93

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.