Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Olsztyn, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Kuratorium Oświaty w Olsztynie jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Zadania Inspektoratu to m.in.:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.