Kuratorium Oświaty w Lublinie

Lublin, 3-go Maja 6

Kuratorium Oświaty w Lublinie jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Do głównych zadań Inspektoratu należy m.in.:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.