Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódź, Kościuszki 120a

Kuratorium Oświaty w Łodzi jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.