Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kraków, Ujastek 1

Kuratorium Oświaty w Krakowie jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.