Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Kuratorium Oświaty w Kielcach jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.