Kuratorium Oświaty w Katowicach

Katowice, Powstańców 41 a

Kuratorium Oświaty w Katowicach jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.