Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, Jagiellończyka 10

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Zadania Inspektoratu to m.in.:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

  • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

  • nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci w czasie letnich i zimowych ferii na obszarze województwa

Więcej informacji uzyskasz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.