Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Gdańsk, Wały Jagiellońskie 24

Kuratorium Oświaty w Gdańsku jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Do zadań Inspekcji należą między innymi:

  • nadzorowanie funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół i placówek

  • badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

  • współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.