Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Konarskiego 1-3

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest państwową jednostką budżetową, na czele której stoi Kurator Oświaty. Wykonuje on zadania i obowiązki z zakresu oświaty.

Zadania Inspektoratu to m.in.:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami

  • realizowanie polityki oświatowej państwa

  • organizowanie olimpiad, konkursów na obszarze województwa

  • koordynowanie organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.