Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Hajnówce

Hajnówka, Batorego 46