Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek

Poznań, Macieja Palacza 70/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Miłosz Podżerek Kancelaria Komornicza nr XIV w Poznaniu

Komornik sądowy wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułów wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu. Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego.

Komornik dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności wierzyciela.

Komornik sądowy:

  • działa na rzecz wierzyciela,
  • działa jako funkcjonariusz publiczny,
  • ma prawo stosować przewidziane prawem środki przymusu,
  • ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

zdjęcia