Komisariat Policji Warszawa Żoliborz

Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 3A

Komisariat Policji Warszawa Żoliborz podlega pod Komendę Rejonową Policji Warszawa V. O powołaniu lub likwidacji komisariatu w Warszawie decyduje komendant jednostki nadzorującej.

Do zadań Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz należą np.:

  • zadania administracyjno-porządkowe

  • identyfikacja zwłok

  • współpraca z lokalnym samorządem terytorialnym

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy