Komisariat Policji w Pomiechówku

Pomiechówek, ul. Księża Góra 30

Komisariat Policji w Pomiechówku podlega pod Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. O powołaniu lub likwidacji komisariatu w Pomiechówku decyduje komendant jednostki nadzorującej.

Do zadań Komisariatu Policji w Pomiechówku należą:

  • zadania administracyjno-porządkowe

  • rozpoznawanie zagrożeń przestępczością

  • czynności dochodzeniowo-śledcze

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.