Komisariat Policji w Czosnowie

Czosnów, ul. Władysława Lercha 1

Komisariat Policji w Czosnowie podlega pod Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. O powołaniu lub likwidacji komisariatu w Czosnowie decyduje komendant jednostki nadzorującej.

Do zadań Komisariatu Policji w Czosnowie należą m.in.:

  • zadania administracyjno-porządkowe

  • rozpoznawanie zagrożeń przestępczością

  • czynności operacyjno-rozpoznawcze

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.