Komenda Miejska Policji

Bielsko-Biała, Rychlińskiego 17