Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe

Gdynia, Leśna 33

Pomagam zwiększać efektywność biznesu i budować przewagi konkurencyjne, w oparciu o 3 obszary:

Efektywność procesów: Mapowanie > Modelowanie i Optymalizacja

Efektywność zespołów: Badania Kultury Organizacji

Efektywność finansowa: Zysk, Rentowność, Marżowość, Cash Flow

Każda firma, bez względu na wielkość, powinna opracować plan rozwoju i uruchomienia kluczowych dla jej wzrostu procesów. W zależności od wielkości i fazy rozwoju przedsiębiorstwa oczekiwania od usług doradczych są różne, jednocześnie planowanie zmian i rozwoju zawsze warto rozpocząć od analizy modelu biznesowego, czyli zdefiniowania i opracowania kluczowych elementów biznesu, czyli:

Propozycji wartości

Segmentów klientów

Kanałów komunikacji i sposobu budowania relacji

Kluczowych procesów, partnerów i zasobów

Struktury kosztów i przychodów

Analiza powyższych obszarów i określenie mocnych i słabych stron biznesu daje materiał do poprawy efektywności, zwiększania rentowności i planowania wzrostu firmy.

zdjęcia

Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
  • Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
  • Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
  • Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
  • Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia
  • Jacek Antczak Doradztwo Biznesowe, Gdynia