Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

Prezentacja Bauder Polska Sp. z o.o.
Firma Paul Bauder GmbH & Co. KG ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie. Od czasu, gdy w firmie Bauder powstały pierwsze produkty do pokryć dachowych, upłynęło już ponad 150 lat. Przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe doradztwo oraz wszystkie rodzaje materiałów do uszczelniania, hydroizolacji i zazielenienia, gwarantując projektantom, deweloperom i podwykonawcom bezpieczeństwo podczas realizacji bądź modernizacji dachu.

Bauder jest czołowym producentem systemów dachowych dla dachów płaskich, stromych i zielonych.Jako europejski producent pap bitumicznych, folii z tworzyw sztucznych oraz systemów termoizolacji z poliuretanu oferujemy projektantom i wykonawcom rozwiązania systemowe zgodne z indywidualnymi wymaganiami i posiadanym budżetem klienta.

Oprócz kompetencji w zakresie dachów płaskich oferujemy szeroką gamę zaawansowanych technologicznie układów systemowych do zazieleniania ekstensywnego i intensywnego. W postaci dachu zielonego możliwe staje się odzyskanie części utraconej natury. Dachy zielone znacząco podnoszą wartość użytkową budynków zapewniając szereg korzyści ekologicznych.

Dla dachów stromych Bauder oferuje bogatą paletę pap bitumicznych do najróżniejszych zastosowań oraz kompletne systemy izolacji na krokwiach, która jest bezsprzecznie najbardziej skuteczną metodą termoizolacji dachu stromego. Bauder wykonał tutaj znaczącą pionierską pracę i jako jeden z pierwszych opracował i wprowadził na rynek prekursorskie systemy. Od samego początku stawialiśmy tu na poliuretan ? materiał o najlepszych właściwościach izolacyjnych.

DACHY PŁASKIE

Papy bitumiczne. Jakość i sposób montażu zastosowanych materiałów mają decydujący wpływ na żywotność całego układu warstw. Poszczególne komponenty składowe mogą być przy tym łączone w dowolny sposób: konwencjonalne papy zgrzewalne mogą być montowane razem z papami szybkozgrzewalnymi typu THERM lub papami samoprzylepnymi typu TEC. Wszystkie one mogą być stosowane na materiale termoizolacyjnym dowolnego typu.

 • Papy nawierzchniowe. Warstwa wierzchnia hydroizolacji musi sprostać niekorzystnemu działaniu wiatru i innych warunków pogodowych. Papy z najwyższej półki takie jak np. BauderKARAT wytyczają standardy znacznie przekraczające wymagania normowe. Jeżeli stosowanie pap zgrzewalnych nie jest dopuszczalne ze względów pożarowych, odpowiednim materiałem są papy samoprzylepne. W systemach zazielenienia dachów hydroizolacja musi być wykonana z pap odpornych na przenikanie korzeni.

 • Papy podkładowe. Trwałe bezpieczeństwo zapewniają wytrzymałe elastomerobitumiczne papy zgrzewalne BauderFLEX lub szybkozgrzewalna papa BauderTHERM UL 50. Dzięki ich znakomitej giętkości w niskiej temperaturze i wysokiej wytrzymałości na działanie podwyższonych temperatur wytrzymują one najwyższy stopień obciążeń i są niezawodne nawet po upływie dziesięcioleci. W przypadku, gdy papa podkładowa montowana jest na podłożu nieodpornym termicznie, takim jak EPS. jej zgrzewnie nie jest wówczas możliwe. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest samoprzylepny system hydroizolacji BauderTEC KSA DUO lub BauderTEC KSA.

 • Paroizolacje. W celu uniknięcia zawilgocenia elementów budynku, papa paroizolacyjna musi zapewnić wykluczenie jakiejkolwiek dyfuzji pary z wnętrza pomieszczeń. Pewne i szybkie w montażu są szybkozgrzewalne papy BauderTHERM DS 1 DUO i BauderTHERM DS 2. Ich pasma THERM z aktywującym się bitumem samoprzylepnym skracają znacznie czas montażu i umożliwiają szybki montaż termoizolacji bez dodatkowego klejenia. W przypadku blach trapezowych i konstrukcji drewnianych konieczne jest stosowanie pap samoprzylepnych BauderTEC KSD DUO lub BauderTEC DBR jako paroizolacji o podwyższonej odporności na ogień, których najważniejszą cechą jest krótki czas montażu bez używania palnika.

Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

Folie dachowe z tworzyw sztucznych. Lekkie dachy przemysłowe i hale kryte są najczęściej foliami dachowymi z tworzyw sztucznych. Obowiązuje przy tym ta sama zasada, co przy hydroizolacjach z pap bitumicznych.

 • BauderTHERMOPLAN - nowoczesny system hydroizolacji FPO-PP najwyższej klasy. Wytycza on standardy w zakresie bezpieczeństwa, prostoty montażu i żywotności, sprawdzając się znakomicie w wieloletniej praktyce.

 • BauderTHERMOFIN - folie dachowe, które nadają się zarówno do mocowania mechanicznego, jak i pod balast. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur zgrzewania montaż folii jest szczegolnie łatwy. Znakomite są również ekologiczne właściwości materiału dzięki bazie FPO-PP. Folie są wolne od zmiękczaczy, metali ciężkich, chloru i innych halogenów.

 • Bauder THERMOFOL - hydroizolacja lekkich dachów przemysłowych takich jak hale lub magazyny stawia się często podstawowe lub średnie wymagania. Firma Bauder oferuje w tym zakresie różnorodne rozwiązania systemowe na bazie PVC-P. Jednowarstwowa hydroizolacja z użyciem folii Bauder THERMOFOL spełnia wszystkie standardowe wymagania i umożliwia pewny montaż zarówno w budownictwie nowym jak i w renowacji.

Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

BauderPIR jest udoskonaloną pianką poliuretanową o podwyższonym indeksie PIR i dzięki temu lepszych właściwościach. Jest materiałem termoizolacyjnym o najniższej przewodności cieplnej spełniającym dzięki temu wymagania dotyczące oszczędności energii już przy najmniejszych grubościach warstwy. Materiały termoizolacyjne z BauderPIR wyróżniają się wysoką wytrzymałością termiczną i dobrą stabilnością wymiarową. BauderPIR jest wytrzymały na działanie gorącego bitumu i może być izolowany papami bitumicznymi. BauderPIR nie butwieje, jest odporny na pleśnienie, nie wydziela zapachów i nieszkodliwy dla zdrowia przy typowych zastosowaniach w budownictwie.
Płyty do termoizolacji dachów płaskich:

Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

DACHY ZIELONE

Zazielenienie intensywne lub ekstensywne (1)

Warstwa wegetacyjna (2)

Warstwa filtracyjna (3) - włóknina z polipropylenu Bauder Fitervlies.

Warstwa drenująca i odsączająca wodę (4):

Bauder Wasserspeicherplatte WSP 50 / WSP 75 -płyta odsączająca ze zintegrowaną funkcją drenażu ; zastosowanie w dachach płaskich, stromych oraz konstrukcjach lekkich;
Bauder DP 50 - płyta drenująca przeznaczona do systemów zazielenienia;
Bauder DSE 20 - wytrzymała na ściskanie płyta odsączająca i gromadząca wodę do systemów zazielenienia dachów oraz pod powierzchnie utwardzone dla ruchu;
Bauder DSE 60 - wytrzymała na ściskanie płyta odsączająca i gromadząca wodę do systemów zazielenienia dachów, powierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego.

Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

Warstwa zabezpieczająca

 • Bauder Faserschutzmatte FSM 600 / FSM 1100 - mechanicznie i termicznie wzmocniona mieszanina włóknien poliestrowych i polipropylenowych;

 • włóknina zabezpieczająca[b] Bauder SV 300/ SV 600[/b] - mechanicznie wzmocniona włóknina z poliestru.

Warstwa rozdzielcza lub ślizgowa (6):

 • Folia PE 02 - odporna na bitum i polistyrol folia polietylenowa z recyklingu.

,

DACHY STROME

Papy. Bezpośrednio pod pokryciem papa podkładowa służy jako druga warstwa zabezpieczająca, względnie odprowadzająca wodę, chroniąc podłoże przed wilgocią i wpływem pogody. Zapobiega ona np. wniknięciu zacinającego deszczu, lotnego śniegu lub kropel rosy do konstrukcji dachu i termoizolacji. W przypadku uszkodzenia pokrycia jako druga warstwa odprowadzająca wodę zabezpiecza budynek przed możliwymi uszkodzeniami i musi sprostać wysokim wymaganiom.

Warstwa rozdzielcza pod pokrycia metalowe. Dyfuzyjna papa z samoprzylepnymi zakładami BauderTOP VENT NSK zapewnia optymalne zabezpieczenie przeciwilgociowe. Szczególną cechą tego produktu jest warstwa wyrównawcza i drenażowa o grubości 8 mm, zapewniająca szybkie i pewne odprowadzenie wilgoci spod pokrycia metalowego i warstwy rozdzielczej. Zapobiega to trwałemu zawilgoceniu dolnej powierzchni pokrycia, co ma znaczny wpływ na żywotność dachu. BauderTOP VENT NSK daje pewność już na etapie montażu. Samoprzylepne zakłady wzdłużne są natychmiast uszczelniane a konstrukcja drewniana jest chroniona przed wilgocią.

 • Papy paroizolacje zapobiegają wnikaniu wilgoci do termoizolacji:
  - BauderTOP SELECT - paroizolacja z regulowaną wartością Sd, przeznaczona do renowacji od zewnątrz,
  - Bauder Dampfbremse 32 - folia PE wg DIN EN 13984 przy bezpośrednim montażu termoizolacji BauderPIR na krokwiach. Sd > 240 m.
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie
Firma Bauder Polska Sp. z o.o. ze Stuttgartu jest czołowym producentem systemów dachowych w Europie

Termoizolacja na krokwiach. Stosuje się tu jednolitą warstwę składającą się z płyt, które chronią w ten sposób zarówno pomieszczenie, jak i konstrukcję dachu. Dzięki temu dopuszczalne jest zastosowanie cieńszych przekrojów krokwi i unika się mostków termicznych przez krokwie oraz ściany. Płyty do dachów stromych do termoizolacji dachów stromych do bezpośredniego montażu na krokwiach lub na deskowaniu,

 • BauderPIR SWE,
 • BauderPIR PLUS,
 • BauderPIR SF,
 • BauderPIR SDS.

Termoizolacja łączona. To połączenie termoizolacji umieszczonej pomiędzy krokwiami i dodatkowej warstwy ocieplenia powyżej lub pod krokwiami. Poprawia ona słabe punkty tradycyjnej termoizolacji pomiędzy krokwiami i umożliwia zastosowanie oszczędnej konstrukcji dachu. Płyty do termoizolacji dachów przeznaczone do bezpośredniego montażu na krokwiach w połączeniu z termoizolacją pomiędzy krokwiami.

 • BauderPIR AZS,
 • BauderPIR SDS,
 • BauderPIR TP-Kombi.
Dodaj firmę
Logo firmy Bauder Polska Sp. z o.o.
Poznań, ul. Kutrzeby 16g
Reklama

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na e-dach.pl e-dach.pl
Dodaj ogłoszenie