Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze

Elbląg, Robotnicza 68