Centrum Chrześcijańskie NOWE ŻYCIE, Kościół Zielonoświątkowy

Gdańsk, Olszyńska 37